Perched White Ibis

Buy
Australian White Ibis, Ballina, New South Wales.
Australian White Ibis, Ballina, New South Wales.
Filename: Perched White Ibis.jpg
Copyright